Rok Awangardy w Dworku Sierakowskich

Muzycy wystepujący podczas koncertu Czwartowy Wieczór Muzyczny w Dworku Sierakowskich
Czwartkowe Wieczory Muzyczne w Dworku Sierakowskich. Fot. materiały prasowe TPS

Kulturalno-edukacyjny projekt dotyczący awangardy, jako kierunku w sztuce XX wieku: w teatrze, filmie, muzyce i literaturze, realizowany jest jako część projektu Rok Awangardy w Sopocie. Oto, co będzie się działo w czerwcu w Dworku Sierakowskich.

  • O awangardzie w filmie – pokazy filmów awangardowych w DKF Kurort

„Złoty wiek”, reż. L. Buňuel, Francja, 1930, 63'
„Szymon Pustelnik”, reż. L. Buňuel, Meksyk, 1969, 45'
Data: 29 maja, godz. 20.00
Miejsce: Teatr na Plaży, al. Mamuszki 2
Bilety i karnety do nabycia przed projekcją

  • O awangardzie w teatrze na przykładzie sztuk S. Mrożka, T. Różewicza i twórców teatru absurdu E. Ionesco i S. Becketta.

Prelekcja prowadzona przez teatrolog prof. Małgorzatę Jarmułowicz przeplatana aktorskim czytaniem fragmentów utworów dramatycznych w wykonaniu aktorów Teatru Wybrzeże: Marzeny Nieczuja Urbańskiej, Jacka Labijaka, Jarosława Tyrańskiego i Krzysztofa Gordona. Tematem wykładu, ilustrowanego odpowiednio dobranymi cytatami polskich i obcych sztuk awangardowych, będą najważniejsze aspekty problemowe i formalne XX-wiecznego awangardyzmu teatralnego. Wykorzystane zostaną fragmenty następujących dramatów: „Łysa śpiewaczka" i „Nosorożec" E. Ionesco, „Na pełnym morzu" S. Mrożka oraz „Kartoteka” T. Różewicza.

Data: 5 czerwca, godz. 12.00
Miejsce: sala koncertowa Dworku Sierakowskich
Wstęp wolny (zapisy w biurze TPS)

  • O awangardzie w literaturze

„Języki poezji awangardowej” – wykład dra K. Samsela ilustrowany fragmentami wierszy poetów awangardowych W. Chlebnikowa, A. Kruczonycha i innych.

Data: 9 czerwca, godz. 12.00
Miejsce: sala koncertowa Dworku Sierakowskich
Wstęp wolny (zapisy w biurze TPS)

  • O awangardzie w muzyce klasycznej

Prelekcja dotycząca stylów i twórców m.in. tzw. drugiej awangardy (kierunek w muzyce lat 60. XX w., którego przedstawicielami byli m.in. Penderecki, Lutosławski, Górecki i in.) oraz tematyczny koncert Kameralny w ramach Czwartkowych Wieczorów Muzycznych.

Data: 22 czerwca, godz. 18.00
Miejsce: sala koncertowa Dworku Sierakowskich
Wstęp wolny

 

Więcej informacji na stronie: Towarzystwa Przyjaciół Sopotu

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.