Wybiegi dla psów i kosze z woreczkami

Nowy koszz woreczkami na psie odchody
Fot. Fotobank.PL/UMS

W Sopocie zrealizowany został kolejny projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego. W dziesięciu lokalizacjach utworzono wybiegi dla psów. W wielu miejscach stanęły także dystrybutory woreczków na psie odchody. Wszystkie wybiegi mają nowe oznaczenia, a woreczki można pobierać bezpłatnie. Pojawiły się też nowe edukacyjne tablice informacyjne.

Miasto kupiło 30 tablic z informacją o wybiegach (wzięto pod uwagę potrzebę ewentualnej wymiany zniszczonych) za kwotę 6,2 tys. zł. Zakup koszy pochłonął 33 780 zł (20 sztuk), a ich montaż kosztował 2,2 tys. złotych. W sumie koszty zrealizowania projektu wyniosły 42 180 zł.

Wybiegi dla psów:

 • ul. 23 Marca – przy pętli autobusowej na wysokości budynku nr 96
 • ul. 23 Marca – koło krzyża na wysokości budynku nr 69
 • ul. Malczewskiego – za cmentarzem żydowskim vis a vis parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
 • ul. Cieszyńskiego – skarpa przy lecie na wysokości budynku nr 18
 • ul. Cieszyńskiego – na wysokości parkingu
 • ul. Moniuszki/1 Maja – teren przy schronisku
 • ul. Mazowiecka – koniec ulicy pod lasem
 • ul. Łokietka – zaplecze ogródków działkowych w kierunku ERGO ARENY (okolice ul. Łokietka 55 B,C,D)
 • ul. Krasickiego – plac Urbanka
 • ul. Wybickiego – na końcu ulicy przy Stadionie Leśnym

Dystrybutory woreczków na psie odchody:

 • ul. Polna – rondo – przydłużenie ulicy w kierunku plaży
 • ul. Okrzei – ścieżka spacerowa do ul. Polnej
 • ul. Armii Krajowej – Jordanek
 • ul. Powstańców Warszawy – koniec ulicy
 • ul. Reja – przy nowym parku
 • ul. Kościuszki – plac przy UM
 • ul. Winieckiego – wąwóz od strony ul. Obrońców Westerplatte
 • ul. Grunwaldzka, róg ul. Chopina
 • okolice ul. Wejherowskiej 3
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.