Razem zrobimy więcej, czyli Koncert dla Kaszub

Muzycy zespołu Ikenga Drummers
Podczas koncertu posłuchać będzie można m.in. zespołu Ikenga Drummers. Fot. Fotobank.PL/UMS

Zapraszamy na koncert, z którego dochód zostanie przekazany na pomoc mieszkańcom Kaszub, których gospodarstwa i domy zostały zniszczone przez wichurę kilkanaście dni temu. Koncert odbędzie się w sopockim klubie Sfinks700 w czwartek, 31 sierpnia, o godz. 19.00. Bilety kosztują 20 zł.

Czy można obojętnie przejść obok ludzkiej tragedii? Z pewnością nie! Jeśli możesz coś zrobić, aby pomóc poszkodowanym – zrób to! Taka postawa przyświeca muzykom kilku trójmiejskich zespołów, które wystąpią na Koncercie dla Kaszub. Dochód z koncertu zostanie przekazany mieszkańcom Kaszub najbardziej poszkodowanym po wichurze z 11-12 sierpnia 2017 r.

Wystąpią:

 • Ikenga Drummers,
 • A'FreAK-aN Project,
 • Maszyna do mięsa,
 • Tomasz Olszewski.

Wszyscy artyści zarzekną się swoich honorariów, a cały dochód z biletów zostanie przekazany jednemu ze współorganizatorów akcji, tj. Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi.

W przerwach między występami odbędą się aukcje prac trójmiejskich artystów.

Nie bądź obojętny – pokażmy, że słowo SOLIDARNOŚĆ ma dalej wielką moc!

 

Koncert dla Kaszub

 • 31 sierpnia 2017 r.
 • godz. 19.00
 • Klub Sfinks700
 • Sopot, al. Franciszka Mamuszki 1

Bilety: 20 zł, do nabycia w klubie przed koncertem

Patronat honorowy:

 • Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego
 • Jacek Karnowski, prezydent Sopotu

Organizatorzy:

 • Stowarzyszenie „Jeden Świat” w Sopocie
 • Polski Czerwony Krzyż
 • Klub Sfinks700
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.