EFNI dla mieszkańców, czyli Zatoki Dialogu

Osoby uczestniczące w spotkaniu Zatoki Dialogu
Fot. Fotobank.PL/UMS

Jedno z najbardziej merytorycznych, międzynarodowych wydarzeń politycznych i biznesowych – VII Europejskie Forum Nowych Idei – odbędzie się w Sopocie od 27 do 29 września 2017 r.

Konferencji, podobnie jak w latach ubiegłych, towarzyszyć będą Zatoki Dialogu – spotkania z wybranymi panelistami Forum, politykami i samorządowcami. Spotkania, które odbywają się w muszli koncertowej na Skwerze Kuracyjnym, otwarte będą dla mieszkańców.

Poprzez Zatoki Dialogu EFNI wychodzi do mieszkańców Sopotu, Trójmiasta, a także turystów, by razem z nimi debatować na tematy, które dotyczą każdego z nas, i które poruszane są na konferencji. Ten format na stałe wpisał się już w program Forum, a spotkania z każdym rokiem cieszą się coraz większą popularnością.

W tym roku uczestnicy Zatok Dialogu zmierzą się z następującymi pytaniami:

 • Dlaczego Unia Europejska potrzebuje Polski?
  Spotkanie z: Jerzym Buzkiem, przewodniczącym Rady Programowej EFNI, przewodniczącym Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim
  Prowadzenie: Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny, „Puls Biznesu”, Polska
  Skwer Kuracyjny, muszla koncertowa, czwartek, 28.09, godz. 12.00-13.00

 

 • Miasta bez barier, miasta przyjazne dla wszystkich
  Spotkanie z: Pawłem Adamowiczem, prezydentem Gdańska, Robertem Biedroniem, prezydentem Słupska, Jackiem Karnowskim, prezydentem Sopotu, Magdaleną Mikołajczyk, wójt Pruszcza Gdańskiego.
  Moderator: Mikołaj Chrzan, redaktor naczelny, „Gazeta Wyborcza Trójmiasto”, Polska
  Skwer Kuracyjny, muszla koncertowa, czwartek, 28.09, godz. 16.00-17.00

 

 • Bezpieczna przyszłość Polski w Unii Europejskiej
  Spotkanie w formule dialogu obywatelskiego
  Gość specjalny: Elżbieta Bieńkowska, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, Komisja Europejska
  Z udziałem: Roberta Biedronia, prezydenta Słupska, Urząd Miejski w Słupsku, Polska i Jacka Karnowskiego, prezydenta Sopotu, Polska
  Prowadzenie: Dorota Wysocka-Schnepf, dziennikarka, „Gazeta Wyborcza”, Polska (TBC)
  Centrum Konferencyjne Sheraton, Baltic Panorama, piątek, 29.09, godz. 9.15-10.30

          Uwaga – konieczność rejestracji: zobacz formularz rejestracyjny na spotkanie w formule dialogu obywatelskiego

 

 • Polska w Europie – dziś i jutro
  Spotkanie z: Danutą Hübner, przewodniczącą Komisji Spraw Konstytucyjnych w Parlamencie Europejskim
  Prowadzenie: Michał Kobosko, dyrektor Atlantic Council w Polsce, Polska
  Skwer Kuracyjny, muszla koncertowa, piątek, 29.09, godz. 12.00-13.00

 

 • Kierunek: margines Europy. O prawach kobiet w kontekście europejskim
  Spotkanie z: Barbarą Nowacką, kanclerz Polsko-Japońskiej Akademii Technologii Cyfrowych, Polska
  Skwer Kuracyjny, muszla koncertowa, piątek, 29.09, godz. 16.00-17.00

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Europejskiego Forum Nowych Idei

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.