Nastaw się na zdrowy tryb życia w Sopocie – bezpłatne badania profilaktyczne dla sopocian

dłoń na termostacie przy kaloryferze
mat. prasowe GPEC

W sobotę, 23. września sopocianie będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych, które pomogą uchronić się przez zachorowaniem na trzy z najczęstszych chorób cywilizacyjnych – nadciśnieniem tętniczym, otyłością i cukrzycą.

Do udziału w programie bezpłatnych badań profilaktycznych zapraszają Grupa GPEC oraz Miasto Sopot i EDF Polska. Akcja jest elementem szerszej kampanii „Zmień Ogrzewanie. Wybierz miejską sieć ciepłowniczą”, w ramach której organizatorzy zachęcają sopocian do rezygnacji z nieekologicznych źródeł ogrzewania na rzecz bezpiecznej i wygodnej sieci ciepłowniczej.

- Od wielu lat edukujemy mieszkańców w zakresie postaw proekologicznych i prozdrowotnych. Namawiamy do korzystania z miejskiej sieci ciepłowniczej, która jest najlepszym sposobem na ograniczenie smogu w mieście. Lepsza jakość powietrza to korzyść dla nas wszystkich – mówi Grzegorz Blachowski, PR Manager Grupy GPEC. – Ubiegłoroczny program badań cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. W trakcie koncertu w sopockiej Operze Leśnej przebadaliśmy ponad 1000 osób. Mamy nadzieję, że i tym razem sopocianie chętnie wezmą udział w akcji – mówi Blachowski.

Mobilne ambulatorium Grupy GPEC dostępne będzie 23. września, w godz. 10:00-14:00 podczas Pikniku Rodzinnego na sopockich Błoniach.  Na miejscu będzie można sprawdzić:

  • poziom ciśnienia tętniczego krwi
  • poziom cukru we krwi
  • ilość tkanki tłuszczowej
  • poziom cholesterolu

Z programu mogą skorzystać posiadacze „Karty Sopockiej”. Wystarczy, że podczas Pikniku pokażą swoją kartę i odbiorą Kartę Zdrowego Sopocianina, która uprawnia do wykonania badań. Każdy kto zrealizuje komplet badań otrzyma upominek od Grupy GPEC.

 

O kampanii Zmień Ogrzewanie

Celem kampanii realizowanej przez Miasto Sopot, Grupę GPEC i EDF Polska jest zachęcenie sopocian do przyłączenia się do wygodnej, bezpiecznej i ekologicznej sieci ciepłowniczej. Mieszkańcy, którzy zdecydują się na zmianę źródła ciepła, mogą liczyć na dofinansowanie z Miasta Sopot w wysokości nawet 20 tys. zł.

Zainteresowani szczegółami mogą dzwonić na specjalną infolinię Grupy GPEC 58 52 43 699 lub kontaktować się mailowo: bok@gpec.pl.

Dodatkowo we wrześniu planowane są także bezpośrednie spotkania z mieszkańcami oraz akcje w mobilnym punkcie informacyjnym Grupy GPEC.

Więcej informacji o tym, jak przyłączyć się do miejskiej sieci ciepłowniczej na Zmień Ogrzewanie. Wybierz miejską sieć ciepłowniczą

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.