„Sopocka Jesień” na 10 km

Biegacze w lesie
Fot. materiały prasowe MOSiR

Na wspólne bieganie pod hasłem: „Sopocka Jesień” w sobotę 14 października zaprasza sopocki MOSiR. Będzie to ostatnia odsłona sportowych zmagań w ramach Sopockich 4 Pór Roku 2017. Celem jest nie tylko promocja sportu i aktywności fizycznej. Bieg upamiętni również 116. rocznicę nadania Sopotowi praw miejskich, a uczestnicy będą mogli wesprzeć schronisko dla bezdomnych zwierząt.

Sportowcy-amatorzy będą rywalizować w 24 kategoriach wiekowych. Trasa główna liczyć będzie 10 kilometrów i została poprowadzona alejkami nadmorskimi i sopocką plażą. Wystartują również dzieci i młodzież. Start i metę zaplanowano na pl. Mancowym w Parku Północnym. Dodatkowych emocji i dostarczy na trasie biegu reprezentacja Zakopanego, która wystartuje w ramach współpracy miast partnerskich. Zakopiańczycy zapowiadają zwycięstwo w kategorii open i liczą na dobrą zabawę w czasie wspólnego biegania.

Podczas imprezy odbędzie się zbiórka na schronisko dla bezdomnych zwierząt w Sopocie. Wolontariusze schroniska będą zbierać datki na chore zwierzęta. Prowadzona będzie również zbiórka karmy, nowych koców, ręczników i legowisk.

Więcej informacji, regulamin, trasa oraz zapisy na stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.