Mieszkania na Świemirowskiej gotowe do zamieszkania

Budynek komunalny
Fot. Fotobank.pl/UMS

Trwają czynności odbiorowe mieszkań wybudowanych w ramach budownictwa komunalnego, przy ulicy Świemirowskiej w Sopocie. Najprawdopodobniej do końca tygodnia, 16 nowych mieszkań zostanie zakwalifikowanych do zamieszkania.

Do końca września osoby spełniające kryteria, określone uchwałą Rady Miasta Sopotu, mogły składać wnioski o przyznanie mieszkania. Nabór dotyczył obu lokalizacji (budynków zlokalizowanych przy ulicach: Świemirowskiej i Malczewskiego) czyli w sumie 76 mieszkań. Wpłynęły 182 wnioski.

W tym roku młodym sopockim rodzinom zostaną  oddane do zamieszkania 2 budynki przy ul. Świemirowskiej 2-4, tj.16 mieszkań dwupokojowych o powierzchni od 39,30 m² do 47,10 m².

W roku 2018 w budynku przy ul. Malczewskiego 29 zamieszka kolejnych 60 rodzin.

„To kolejne mieszkania komunalne, które w Sopocie budujemy z myślą o młodych rodzinach z dziećmi. Chcemy stworzyć szansę młodym na zamieszkanie w kurorcie, mieście, które stawia na wysoką kulturę, solidną i wielokierunkową edukację. Mieście szczęśliwych ludzi” – informuje prezydent Sopotu Jacek Karnowski.

Spośród złożonych wniosków, komisja powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta, wybierze te, które spełniają przyjęte regulaminem kryteria. Po weryfikacji rodziny będą losować lokalizacje.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.