Zajęcia z samoobrony dla seniorów

Starszy pan w dresie usmiecha się.
Starszy nie znaczy bezradny. Fot. Pixabay

Starszy nie znaczy bezradny! Sopocka Straż Miejska zaprasza osoby 50+ na bezpłatne zajęcia z samoobrony. Będą praktyczne szkolenia połączone z wykładami mi.in. o tym, jak nie paść ofiarą różnych oszustów.

Pierwsza grupa szkoleniowa (30 osób) rozpocznie zajęcia pod koniec października. Chętni do udziału seniorzy mogą zgłaszać się do 25 października, na dyżurce Straży Miejskiej w budynku Urzędu Miasta, bądź telefonicznie, numer tel. 58 521 38 51.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem uczestnictwa będzie dobry stan zdrowia, umożliwiający udział w takiego typu treningach.  Zajęcia organizuje Straż Miejska w Sopocie, przy współpracy z Krav Maga Pomorze.

– Szkolenie to część projektu „Od przedszkola do seniora”, który zakłada różnorodne, ciekawe inicjatywy dotyczące bezpieczeństwa, skierowane do poszczególnych grup wiekowych naszych mieszkańców – mówi Tomasz Dusza, komendant Straży Miejskiej w Sopocie. – Te zajęcia kierujemy do osób 50+, bo zależy nam, by wiedziały one, jak zachować się w sytuacjach zagrożenia. Uczestnicy poznają techniki samoobrony, będziemy ich także uczulali na inne zagrożenia. Podczas wykładów będziemy mówić o tym, jak nie dać się oszukać metodą „na wnuczka”, „na policjanta” czy „pracownika gazowni”, uczulimy na chodzących po domach pseudoakwizytorów. Zwrócimy również uwagę na organizowane przez nieuczciwych handlowców spotkania z promocjami „luksusowych towarów” – dodaje komendant Dusza.

Kurs trwa 3 miesiące. Zajęcia będą się odbywały raz na dwa tygodnie, każde spotkanie to do 1,5 h zajęć, w II LO przy al. Niepodległości 751 w Sopocie. Obowiązuje strój sportowy i wygodne obuwie na zmianę. Szkolenie jest bezpłatne i objęte ubezpieczeniem NNW.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.