Festiwal Józefa Czapskiego

Obraz Józefa Czapskiego
„Widok sopockiej plaży” namalowany przez Józefa Czapskiego w 1937 r. to obraz olejny o wymiarach: 37,5 x 45,5 cm kupiony przez Muzeum Sopotu 15 grudnia 2009 r. na aukcji zorganizowanej przez Sopocki Dom Aukcyjny M. Ahrends i wspólnicy s. j. Fot. materiały prasowe

Pokazy filmowe i wykłady poświęcone postaci i twórczości wybitnego polskiego artysty i myśliciela. W Muzeum Sopotu, w piątek 13 października, rozpocznie się Festiwal Józefa Czapskiego. Artystyczne spotkania potrwają do 20 października.

Józef Czapski (ur. 3 kwietnia 1896 r. w Pradze, zm. 12 stycznia 1993 r. w Maisons – Laffitte) malarz, pisarz, eseista, krytyk. Więzień obozów w Starobielsku i Ostaszkowie. Swoje przeżycia opisał w głośnych książkach „Wspomnienia starobielskie” i „Na nieludzkiej ziemi”. Żołnierz armii generała Władysława Andersa, z którą przeszedł cały szlak bojowy aż do Bagdadu. Jako delegat rządu RP na emigracji wziął udział w pracach międzynarodowej komisji powołanej do zbadania zbrodni katyńskiej. Po wojnie pozostał poza granicami kraju. Wraz z Jerzym Giedroyciem i Gustawem Herlingiem-Grudzińskim współtworzył Instytut Literacki w Paryżu, z którym pozostał związany do końca życia. Jeden z najwybitniejszych intelektualistów polskich XX wieku.

Józef Czapski bywał w Sopocie przed II wojną światową. W jego dorobku artystycznym znajdujemy na pewno dwa obrazy związane z tym miejscem. Pierwszy to „Widok sopockiej plaży”, powstały w 1937 r., będący własnością Muzeum Sopotu. Drugie płótno, przedstawiające Operę Leśną, zostało tuż przed wybuchem II wojny światowej zdeponowane przez Jana Tarnowskiego, przyjaciela Czapskiego – w Muzeum Narodowym w Warszawie. To zaważyło na dalszych losach obrazu, który dzięki temu przetrwał wojenną zawieruchę. Właścicielami praw do obrazu są spadkobiercy Jana Tarnowskiego.

Program Festiwalu Józefa Czapskiego:

  • 13 października, godz. 18.00 – wernisaż obrazu „Widok sopockiej plaży”, 1937, ze zbiorów Muzeum Sopotu
  • 17 października, godz. 18.00 – „Kolor i synteza w malarstwie Józefa Czapskiego”, wykład Wiolety Kmiecik
  • 18 października, godz. 18.00 – pokazy filmów: „Józef Czapski – świadek wieku”, reż. Andrzej Wolski, 2015 r. oraz „Józef Czapski – świadek historii”, reż. Ewa Cendracka, 1989 r.
  • 19 października, godz. 18.00 – „Józef Czapski - artysta i myśliciel”, wykład prof. Kazimierza Nowosielskiego
  • 20 października, godz. 18.00 – pokazy filmów: „Józef Czapski – świadek wieku”, reż. Andrzej Wolski, 2015 r. oraz „Józef Czapski – świadek historii”, reż. Ewa Cendracka, 1989 r.

Na Festiwal Józefa Czapskiego zapraszają Muzeum Sopotu i Elżbieta Skoczek, dyrektor Festiwalu. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.

 

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.