Najpiękniejsza riviera nad Bałtykiem

Strona z magazynu turystycznego Vagabond
Fot. materiały UMS

Słońce, niekończące się plaże z piaskiem skrzypiącym pod stopami, restauracje, kluby... Wszystko, czego oczekujesz od pobytu na wybrzeżu, znajduje się w Sopocie. Nasze miasto zostało wymienione w rankingu 25 najładniejszych plaż w Europie, który przedstawił szwedzki magazyn o podróżach „Vagabond”.

Oto, co „Vagabond” mi.in. poleca turystom:

„(…)Koktajlbar, marinę i siatkówkę na plaży znajdziesz blisko Sheratona, także włoskie lody, które powoli topią się w słońcu.

Ceny są polskie i przyjemnie niskie. Ponadto w Sopocie dobrze zjesz. Świeża ryba i pierogi w restauracji Polskie Smaki. Śródziemnomorskie jedzenie w wyrafinowanej restauracji Wave.

Tereny zielone, bliskość ścieżek rowerowych i molo dla spacerowiczów, które rozpoczyna się słoneczną drogą z watą cukrową i muzyką na żywo. W pobliżu czeka Gdańsk, miasto tętniące życiem i jego interesująca historia”.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.