Sopot w literaturze – literatura w Sopocie

Otwarte ksiązki leża na balustradzie mola
Fot. Jakub Pavlinec

Dwudniowe spotkanie, które odbędzie się 24 i 25 listopada w Teatrze na Plaży, poświęcone będzie obecności Sopotu w literaturze. Warto przyjść i posłuchać m.in. o tym, jak nasze miasto od ponad wieku inspiruje literatów. Wstęp wolny dla wszystkich chętnych.

Do uczestnictwa w konferencji „Sopot w literaturze – literatura w Sopocie” zapraszamy wspólnie z pracownią „Literackie Trójmiasto” działającą w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Przedmiotem naukowej refleksji ma być wielopłaszczyznowo postrzegany, analizowany i interpretowany fenomen wzajemnych, obfitujących w niezwykle dynamiczne zwroty, związków miasta i literatury, które zaistniały w Sopocie na przestrzeni ponad 100 lat.

Innymi słowy organizatorzy wspólnie z referentami pragną przedstawić studentom, naukowcom, nade wszystko zaś mieszkańcom Sopotu, w jaki sposób ich miasto inspiruje od ponad wieku literatów, kim byli i są twórcy mieszkający na stałe lub przebywający w nim przez jakiś czas, po jakie tematy związane z „sopockością” sięgają i jak są one interpretowane przez środowisko naukowe.

Program konferencji „Sopot w literaturze – literatura w Sopocie”        

piątek, 24 listopada

 • godz. 10.00-10.15 – otwarcie konferencji – uroczyste rozpoczęcie obrad
 • godz. 10.15-11.00 – Zbigniew Chojnowski UWM, Moje czytanie sopockich poetów
 • godz. 11.00-11.20 – Elżbieta Bugajna IK, Literackie związki Kaszubów z Sopotem
 • godz. 11.20-11.40 – Dariusz Pakalski IFG UG, Festiwal sztuki dwuznacznej. Sopot, Opera Leśna i Wagner w powieści „Śpiewaj ogrody” P. Huelle
 • godz. 11.40-12.00 – Janusz Mosakowski IFP UG, Elise Püttner – literatka z Zoppot
 • godz. 12.00-12.30 – dyskusja
 • godz. 13.00-13.20 – Elżbieta Konończuk UwB, Geopoetyka sopockiej ulicy w „Wielkiej Niedźwiedzicy” Jerzego Limona
 • godz. 13.20-13.40 – Andrzej Fac WiMBP Gdańsk, Między wyobraźnią a rzeczywistością. Sopockie motywy w twórczości Marka Idczaka i „Münchhauseniadzie” Jerzego Limona
 • godz. 13.40-14.00 – Marcin Całbecki IFP UG, Kwadratura Koła. Stanisława Fleszarowa-Muskat i miasto jej dzieciństwa
 • godz. 14.00-14.20 – Mariusz Kraska IFP UG, Sopot kryminalny
 • godz. 14.20-14.40 – dyskusja
 • godz. 16.00-16.20 – Jolanta Laskowska IFP UG, Życie literackie w powojennym Sopocie
 • godz. 16.20-16.40 – Radosław Młynarczyk FSD UG, Socrealizm w Sopocie. Ślady nowej rzeczywistości w powojennej prozie z kurortu i o kurorcie
 • godz. 16.40-17.00 – Piotr Millati IFP UG, Sopot Agnieszki Osieckiej
 • godz. 17.00-17.20 – Zbigniew Walczak FSD UG, Sopot w „Literach” – „Litery” o Sopocie
 • godz. 17.20-17.40 – Katarzyna Kręglewska IFP UG, Sopocki Festiwal Literatury i Teatru Between.Pomiędzy
 • godz. 17.40-18.10 – dyskusja

sobota, 25 listopada 2017

 • godz. 9.00-9.20 – Bartosz Dąbrowski IFP UG, Bowiem jak śmierć potężna jest pamięć – widma Mieczysława Abramowicza
 • godz. 9.20-9.40 – Svetlana Pavlenko IRiSW UG, Wojna, miasto, miłość – Sopot oczami szeregowego żołnierza Armii Czerwonej
 • godz. 9.40-10.00 – Andrzej Franaszek UP, O Herbercie sopockim
 • godz. 10.00-10.20 – Katarzyna Jerzak APS, Empik, „Mewa”, dom na Chrobrego. Edward Stachura w Sopocie
 • godz. 10.20-10.40 – dyskusja
 • godz. 11.10-11.30 – Katarzyna Wądolny-Tatar UP, Późna poezja Zbigniewa Jankowskiego
 • godz. 11.30-11.50 – Agnieszka Czyżak UAM, Czytane po trzydziestu latach – Kilka słów o strachu Antoniego Pawlaka
 • godz. 11.50-12.10 – Małgorzata Klimczuk UP, Żywioły życia. „Wygaszanie” wyobraźni poetyckiej w twórczości Teresy Ferenc
 • godz. 12.10-12.30 – Artur Nowaczewski IFP UG, Od dziecka do nicości. O poezji Krzysztofa Kuczkowskiego
 • godz. 12.30-13.00 – dyskusja i zakończenie obrad
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.