Park Herbstów – zapraszamy na drugi etap konsultacji

Park Herbstow
Park Herbstow cieszy sopocian i turystów. Fot. Fotobank.PL/UMS

Park Herbstów po zeszłorocznej rewitalizacji zyskał nowe życie i stał się jednym z piękniejszych zakątków miasta. Ale to nie koniec. Jeśli chcecie Państwo, aby znalazło się w nim coś jeszcze, do końca listopada 2017 r. możecie nadsyłać opinie odnośnie rozwoju tego miejsca.

Wiosną 2016 r. odbyły się konsultacje społeczne, które stały się materiałem wyjściowym do pracy projektowej dla studentów z Sopockiej Szkoły Wyższej. Studenci zebrali opinie mieszkańców i podczas spaceru badawczego oraz wykładu o historii parku przedstawili dwie koncepcje zagospodarowania terenu.

Powstały w wyniku konsultacji i pracy studentów projekt został zrealizowany. Rozebrano ogrodzenie, wykonano ścieżki, ustawiono białe drewniane ławki oraz nasadzono ponad 6 tys. cebulek kwiatów różnych odmian, 25 krzewów rododendronów, 150 szt. róż rabatowych i 20 szt. hortensji.

Przez ostatni rok mieliśmy okazję obserwować, jak bardzo park zyskał sympatię sopocian. Kwiaty i krzewy miały szansę się rozrosnąć i cieszyć swoim pięknem oczy spacerowiczów.

 

Jeżeli uważacie Państwo, że można jeszcze coś w Parku Herbstów zrobić, przyślijcie swoje propozycje. Opinie o tym miejscu prosimy nadsyłać na adres zielen@sopot.pl. Na Państwa sugestie czekamy do końca listopada 2017 r.
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.