Zapraszamy inwestorów – wolne lokale w Sopocie

Chcesz rozpocząć działalność gospodarczą w Sopocie? Szukasz lokalu? Mamy propozycję: cztery gminne lokale zostały przeznaczone na wynajem i właśnie została uruchomiona procedura przetargowa. Lokale znajdują się w dobrze skomunikowanych i uczęszczanych częściach miasta. Zarówno ich przeznaczenie, jak i stawki wyjściowe dają duże możliwości najemcom.

Procedura najmu

Nieograniczone przetargi pisemne, lokale: 

  • ul. Bohaterów Monte Cassino 11 a (działalność kulturalna; powierzchnia lokalu 50,16 m kw.; umowa na czas nieokreślony; stawka wyjściowa 10,05 zł m kw.) 
  • ul. Malczewskiego 21 (usługi nieuciążliwe dla mieszkańców, np. biura, edukacja; powierzchnia lokalu 134,33 m kw.; umowa na czas nieokreślony; stawka wyjściowa 20,93 zł m kw.)
  • ul. 3 Maja 18 (usługi nie zakłócające funkcji mieszkaniowej nieruchomości, np. usługi związane z kulturą, księgarnia; powierzchnia 62,14 m kw.;  stawka wyjściowa 33,49 zł m kw.)

Bezprzetargowa – konkurs:

  • al. Niepodległości 612 a (forma konkursowa: na pracownię dla artysty; powierzchnia 181,90 m kw.; stawka wyjściowa 7,75 zł m kw.)

 

Termin składania ofert – 28 grudnia 2017 r.

Przewidywany termin ich otwarcia – 3 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje dostępne są w BIP/Zamówienia Publiczne i Przetargi Urzędu Miasta

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.