Ciepła zupa dla bezdomnych z Sopotu

Miska zupy
Fot. Pixabay

Zimowe miesiące to bardzo trudny czas dla osób bez dachu nad głową. Mając to na uwadze Miasto Sopot dofinansuje ciepłą zupę dla osób bezdomnych. Posiłki będą wydawane w niedziele: 3, 10 i 17 grudnia 2017 r., a później także we wszystkie niedziele w styczniu, lutym i marcu 2018 r.

Ciepła zupa będzie czekać na osoby potrzebujące w jadłodajni Caritas w Sopocie przy Alei Niepodległości 778, w godzinach między 12.00 a 14.00.

Niedzielna, zimowa zupa dla osób bezdomnych z terenu Sopotu to dodatkowe wsparcie miasta dla osób potrzebujących i działań sopockiej Caritas, wydającej posiłki w dni powszednie.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.