Zimowa kraina dźwięku dla najmłodszych

Dziewczynka przy ośnieżonym drzewku
Fot. Pixabay

Warsztaty muzyczno-ruchowe dla dzieci w wieku szkolnym, których tematem będzie poszukiwanie różnorodnych brzmień obecnych zarówno w muzyce, jak i w otaczającej nas przestrzeni, odbędą się 5 grudnia w Operze Leśnej.

Na wstępie uczestnicy zajęć otrzymają zaproszenie do „zimowej krainy”. Po drodze czekać na nich będą pewne przeszkody do pokonania. Każda przeszkoda to zadanie muzyczne, z którym działając wspólnie będą musieli się zmierzyć.

Uczestnicy zajęć poznają m.in. piosenkę „ZI-Zi- Zi-ma” wraz z jej interpretacją ruchową. Piosenka i użyte do opowieści muzycznej rekwizyty pozwolą przedostać się do zimowej krainy dźwięków. Muzycznie zajęcia będą oparte m.in. na utworach znanych kompozytorów, takich jak Czajkowski czy Grieg.

Efektem finalnym będzie krótki pokaz choreograficzny przygotowany przez studentki Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Autor zajęć i prowadzenie – Beata Oryl, asystent rytmiki Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku, instruktor tańca współczesnego

Warsztaty finansowane ze środków finansowych Miasta Sopotu w ramach projektu Las Pełen Dźwięków. Organizator warsztatów Bałtycka Agencja Artystyczna BART.

Wstęp: 15 zł

Start: godz. 10.00

Konieczna rezerwacja: tel. 58 555 84 53

Szczegółowe informacje: Bałtycka Agencja Artystyczna BART

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.