Promocja Sopotu na spotkaniu z branżą turystyczną Norwegii

Slajd z prezentacji promocyjnej Sopotu
Fot. materiały UMS

Podczas seminarium organizowanego przez Polską Organizację Turystyczną na spotkaniu branży TravelMatch, które poprzedza targi turystyczne w Oslo, podkreślano szczególne walory turystyki prozdrowotnej, usługi typu wellness i spa oraz medyczne. Warsztatowe spotkanie odbyło się 11 stycznia.

TravelMatch 2018 to siódma edycja całodziennych spotkań warsztatowych z przedstawicielami norweskiej branży turystycznej z Oslo i okolic. Przy stolikach zasiada około 100 reprezentantów turystyki przyjazdowej do miejsc z całego świata. W 2017 r. branżę norweską reprezentowało ponad 100 uczestników. Warsztaty odbywają się w Oslo Congress Center w centrum miasta, w przeddzień konsumenckich targów turystycznych Reiselivsmessen.

Polska Organizacja Turystyczna, wraz z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną, jest partnerem tej edycji warsztatów. Wśród stolików wystawców została wydzielona „polska strefa”, obejmująca 15 stolików, a podczas lunchu odbyło się seminarium, podkreślające szczególne walory turystyki prozdrowotnej, usługi typu wellness i spa oraz medyczne na Pomorzu i w całym kraju. Dlatego na tym wydarzeniu nie mogło zabraknąć Sopotu, który podczas rozmów stolikowych reprezentują sopockie hotele.  

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.