Przebudowa dróg w Sopocie

sygnalizator
Fot. Fotobank.PL/UMS

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że od 12 do 16 stycznia planowane są następujące prace powodujące utrudnienia w ruchu drogowym:

  • kontynuowane będą prace związane z przebudową układu drogowego i miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych w ciągu ulicy Haffnera. W związku z pracami na odcinku od ulicy Sępiej do ul. Powstańców Warszawy jezdnia została zawężona do jednego pasa ruchu i wprowadzony został ruch wahadłowy sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej. Dodatkowo zmieniony (odwrócony) został ruch na jednokierunkowym odcinku ulicy Goyki tj. pomiędzy al. Niepodległości a ul. Obrońców Westerplatte, umożliwiając tym samym wyjazd tą ulicą na Al. Niepodległości.
  • w sobotę, 13 stycznia, prowadzona będzie punktowa naprawa jezdni ulicy 3 Maja na wysokości budynku nr 45. Na czas prac wprowadzone zostanie zwężenia pasa ruchu w kierunku ulicy Grunwaldzkiej.   

Za utrudnienia w ruchu przepraszamy. Wykonawcy dołożą wszelkich starań, aby remonty w jak najmniejszym stopniu odbiły się na użytkownikach dróg. Prosimy o dostosowanie się do obowiązujących zmian w ruchu, o których informują znaki.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.