Bezpłatna komunikacja dla uczniów w Sopocie

Autobus odjeżdżający z przystanku
Fot. Fotobank.PL/UMS

Prezydenci Gdyni i Sopotu oraz burmistrz Rumi podjęli wspólną decyzję, aby na tegoroczny Dzień Dziecka przygotować wyjątkowy prezent. Samorządy skierują do Rad Miast projekty uchwał wprowadzających bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla gdyńskich, sopockich i rumskich dzieci i młodzieży uczącej się.

Przywilej będzie dotyczył wszystkich rodzajów autobusów i trolejbusów, a skorzystają z niego uczniowie szkół, od zerówki do końca nauki w szkole średniej. Ze zwolnienia z opłat za przejazdy skorzystają także dzieci i młodzież niepełnosprawna, korzystająca z dowozów minibusami. Warunkiem skorzystania z ulgi jest meldunek na terenie miasta, którego ulga dotyczy.

Bezpłatne przejazdy zaczną obowiązywać od 1 czerwca tego roku i będą prezentem dla gdynian, sopocian i rumian na Dzień Dziecka. Z całą pewnością docenią go szczególnie rodzice, którzy poczują ulgę w portfelu. Polityka rodzinna nakierowana na dbałość o dobre i przyjazne miejsce do życia dla wielu pokoleń naszych miast od dawna jest naszym priorytetem. Wspólnie zadbajmy o zrównoważoną mobilność i ograniczanie liczby samochodów na rzecz transportu zbiorowego oraz wprowadzenie jednolitego systemu taryf w całej trójmiejskiej metropolii.

Wspólnie apelujemy do samorządów skupionych wokół Obszaru Metropolitarnego Gdańsk – Gdynia – Sopot o podjęcie podobnych działań i ujednolicenie tych zasad i taryf.

Tylko kompleksowe działania mają szansę na sukces tego przedsięwzięcia, który faktycznie odczują nasi mieszkańcy.

– Cieszę się, że wszyscy w metropolii podjęli ten temat. Szkoda, że od początku nie działaliśmy wspólnie – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Mam nadzieję, że SKM w przyszłości dołączy do tego projektu. Jest to o tyle ważne, że Sopot leży w sercu Metropolii i łączy wiele tras przesiadkowych.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.