E-czytelnicze przedwiośnie w Sopocie

Półka z książkami w bibliotece
Fot. materiały prasowe Biblioteki Sopockiej

W ostatnich dniach lutego czytelnicy Biblioteki Sopockiej otrzymali do dyspozycji niebagatelne rozwiązania: 30 czytników PocketBook i pakiet 22 tysięcy e-booków Legimi.

Urządzenia będą wypożyczane, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Biblioteki, na miesiąc wraz z kodem aktywującym dostęp do wirtualnej biblioteki osobom, które są mieszkańcami Sopotu i posiadają kartę biblioteczną.

– Nawiązanie współpracy z Biblioteką Sopocką jest dla nas fantastycznym wydarzeniem – nie ukrywa radości Maksym Zhelezniak, szef sprzedaży PocketBook. – Dodatkowym entuzjazmem napawa nas fakt, że dotrzemy również do nowych użytkowników, w tym osób starszych, dla których czytnik może okazać się przyjaznym i bezpiecznym dla wzroku urządzeniem, pozwalającym na długie lektury nawet w trudnych warunkach oświetlenia.

Elektroniczne zasoby platformy Legimi są znane sopocianom od trzech lat. W tym czasie e-booki były dostępne na tabletach, smartfonach i nielicznych czytnikach, co znacznie ograniczało miłośnikom e-czytania możliwość korzystania z nich.

– Cieszymy się, że zagraniczni partnerzy, tacy jak PocketBook, włączają się w budowanie polskiego ekosystemu wypożyczeń bibliotecznych – deklaruje Mikołaj Małaczyński, prezes Legimi. – Uwzględniamy w nim zarówno potrzeby czytelników, dając dostęp do nowości i bestsellerów, ale również samych bibliotek i wydawców.

Dyrekcja Biblioteki Sopockiej, zachęcona dużą popularnością elektronicznych form czytania, przygotowała wiele wydarzeń promujących modele PocketBook i ofertę Legimi.

– Co roku organizujemy około tysiąca wydarzeń o różnej skali i tematyce – mówi Roman Wojciechowski, dyrektor Biblioteki. – Bierze w nich udział ponad 25 tys. osób, a wiele z nich jest żywo zainteresowana nowymi formami czytelnictwa. Spotkania klubów dyskusyjnych, czytanie książek najmłodszym, czy spotkania autorskie to doskonała okazja, aby popularyzować e-czytanie. Jednak najbardziej cieszy nas chęć naszych czytelników do uczestniczenia w kursie korzystania z czytników. Teraz mamy nie tylko o czym, ale i z czym prowadzić takie spotkania.

Na początek Biblioteka udostępni 15 modeli Touch Lux 3, trzy czytniki Touch HD oraz dwa urządzenia PocketBook Touch HD 2 wypożyczone od producenta, a także 10 własnych czytników Touch Lux 3.

Użytkownicy mogą także korzystać z kilkuset kodów otwierających dostęp do platformy Legimi.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.