Syndyk niezadowolony z ochrony konserwatorskiej kortów

Archiwalne zdjęcie z sopockich kortów
Sopockie korty. Fot. materiały archiwalne Muzeum Sopotu

Syndyk masy upadłości Sopockiego Klubu Tenisowego w upadłości z siedzibą w Siedlcach, złożył odwołanie od decyzji wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego zespołu kortów tenisowych wraz ze starodrzewem oraz budynkami. Odwołanie poprzez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostało przesłane do Ministra Kultury, który według kompetencji będzie je rozpatrywał. Syndyka reprezentuje kancelaria Rezanko Sitek Staniec Kancelaria Adwokatów Sp.P., z Warszawy.

Działanie syndyka klubu w upadłości SKT pokazuje prawdziwe intencje, które niewiele mają wspólnego z dobrem kortów tenisowych, zachowaniem ich wartości i dziedzictwa, a teren traktuje jako działkę budowlaną, na której wpis Konserwatora Zabytków uniemożliwia działalność deweloperską.

– Odwołanie syndyka w zestawieniu z dotychczasową próbą sprzedaży części kortów przez SKT za czasów Białaszczyków (prezes Waldemar Białaszczyk ma wyrok prawomocny za okradanie klubu!), na rzecz dewelopera, pokazują, że gdyby nie zdecydowane działanie sądów na wniosek miasta, część kortów mogłaby być już zabudowana apartamentowcami – nie kryje rozżalenia Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.  

Przypomnijmy – w styczniu 2017 r. prezydent Sopotu Jacek Karnowski złożył wniosek u Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisanie zespołu budynków kortów tenisowych wraz z terenem do rejestru zabytków województwa pomorskiego, z uwagi na ich kulturotwórczy charakter. W lutym 2018 r. korty zostały wpisane do rejestru.

 

 

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.