Nocne zamknięcie ul. Haffnera

Ul. Haffnera w Sopocie
Fot. Fotobank.PL/UMS

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że we wtorek, 13 marca, o godz. 21.00 nastąpi całkowite zamknięcie remontowanego obecnie odcinka ulicy Haffnera (od ulicy Sępiej do Powstańców Warszawy). Wykonawca szacuje, że wyłączenie ulicy z ruchu potrwa 4 godziny.

Zamknięcie ulicy wynika z konieczności realizacji kolejnego etapu prac – w poprzek ulicy zostanie ułożona sieć ciepłownicza. Na czas zamknięcia oddelegowane zostaną osoby do kierowania ruchem w przekroju ulicy Haffnera, bezpośrednio przy Al. Niepodległości oraz na wysokości Grodziska (posesja nr 63). 

W imieniu wykonawcy przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.