Targi Szkół. Gimnazjalisto, wybierz naukę w Sopocie!

Uśmiechnięta dziewczyna siedzi przy laptopie
Fot. Pixabay

Gimnazjalistów oraz ich rodziców zapraszamy na Sopockie Targi Szkół dla Gimnazjalistów, które odbędą się 21 marca 2018 r., w godz. 11.00-14.00, w Zespole Szkół nr 1 w Sopocie, przy ul. Książąt Pomorskich 16/18.

Na targi, które organizuje Wydział Oświaty Urzędu Miasta w Sopocie, zapraszamy głównie uczniów III i II klas gimnazjalnych oraz ich rodziców. Będzie to doskonała okazja, by poznać ofertę edukacyjną sopockich szkół licealnych i zawodowych (na podbudowie gimnazjum). Na pewno coś dla siebie znajdą również uczniowie VII klas szkoły podstawowej, bowiem za rok, już jako ósmoklasiści, będą zastanawiali się nad wyborem najlepszej ponadpodstawowej szkoły dla siebie.

Program i oferta targów obejmuje prezentacje multimedialne, artystyczne i sportowe poszczególnych szkół. Uczniowie i rodzice będą mieli okazję do bezpośrednich spotkań i rozmów z młodzieżą i nauczycielami sopockich szkół.

Zapraszamy gimnazjalistów nie tylko z Sopotu, ale także z wszystkich innych miejscowości. Targi to niepowtarzalna okazja, by zapoznać się z interesującą oraz bogatą ofertą edukacyjną sopockich szkół ponadgimnazjalnych, które przygotują ucznia do studiowania na kierunkach politechnicznych, medycznych, przyrodniczych czy artystycznych. Oferują uczniom również szeroki wachlarz zajęć, imprez, wydarzeń szkolnych i pozaszkolnych oraz miejskich.

Sopockie Targi Szkół Ponadgimnazjalnych/Ponadpodstawowych dla Gimnazjalistów
21 marca 2018 r.
godz. 11.00-14.00
Zespół Szkół nr 1 w Sopocie, ul. Książąt Pomorskich 16/18

Więcej informacji na temat sopockich szkół

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.