Pogotowie a całodobowa opieka medyczna

Logotyp pogotowia
Pogotowie Fot. Fotobank.PL/UMS

W dniu 26 kwietnia 2018 roku do Prezydenta Miasta Sopotu, wpłynęło pismo jednego ze stowarzyszeń, w którym „domagają się wprowadzenia całodobowej, doraźnej, opieki medycznej tzw. Pogotowia ratunkowego”. Zgodnie z obowiązującym prawem (ustawa o państwowym ratownictwie medycznym) w Sopocie działa całodobowo wyjazdowe pogotowie ratunkowe. Dysponentem 5 sopockich karetek (3 auta, w tym jedna specjalistyczna z lekarzem, jedna karetka wodna i jeden motocykl ratunkowy) – tak jak innych miastach w województwie pomorskim, jest Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku. System ratownictwa, którego częścią jest sopockie pogotowie, podlega Wojewodzie Pomorskiemu.

W Sopocie w ramach systemu zabezpieczenia medycznego działa, podstawowa, nocna opieka medyczna, w ramach NFZ.   W dni powszednie od godz. 18.00 – 8.00 dnia następnego i całodobowo w dni wolne od pracy. Zgłaszać się  tu mogą wszyscy potrzebujący pomocy lekarskiej.

W odniesieniu do informacji o rzekomym wykorzystywaniu sprzętu, które zakupiło miasto do diagnozowania chorych, informujemy, że w prywatnych gabinetach lekarskich działających w Sopocie, sprzęt diagnostyczny jest własnością prywatną podmiotów na nim działających.

Sprzęt zakupiony przez Gminę Miasta Sopotu jako wyposażenie przychodni   rentgen – jest użytkowany   przez poradnię ortopedyczną będącą częścią zakładu opieki zdrowotnej w Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie. Korzystać z niego mogą bezpłatnie wszyscy mieszkańcy Sopotu na podstawie skierowania lekarskiego do poradni ortopedycznej.

Prezydent Miasta Sopotu zwraca się z apelem do mieszkańców kurortu, aby z ostrożnością podchodzili do podpisywania petycji Stowarzyszenia Mieszkańcy dla Sopotu. Szczególną ostrożność zaleca prezydent w przypadku przekazywania danych osobowych takich jak nr PESEL i adres zamieszkania. Z zawiadomienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku, toczy się postępowanie prokuratorskie, w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa. Chodził właśnie o nieprawidłowości podczas zbiórki podpisów ws. referendum. 

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...