Zielony Sopot

Będzie nowy lipowy szpaler

W ramach rewitalizacji i remontu przy ul. Sienkiewicza pojawi się 10 nowych drzew – lip drobnolistnych, o wymiarach: 5 m wysokości, obwody pni 20-24 cm.

Sopot z dotacją na ochronę pomników przyrody

Gmina Miasta Sopotu uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn.: „Ocena stanu zdrowotnego drzew, będących pomnikami przyrody na terenie Gminy Miasta Sopotu oraz wykonanie niezbędnych zabiegów sanitarnych i pielęgnacyjnych”. Obejmie ono 23 pomniki przyrody.

Meleksy do odbioru śmieci i odpadów zielonych

Sopocki Zakład Oczyszczania Miasta kupił dwa nowe pojazdy elektryczne ze skrzynią ładunkową i kabiną. Meleksy będą wykorzystywane do odbioru nieczystości z koszy ulicznych oraz odpadów zielonych. Koszt zakupu to 140 tys. złotych.

Róża Ekologii 2018 dla sopockiego przedszkola

Przedszkole nr 10 w Sopocie otrzymało Oskara Ekologii – Różę Ekologii 2018. Jest to wyróżnienie, które przyznawane jest za wybitne osiągnięcia w edukacji ekologicznej, realizowane we współpracy z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

Naturalne piękno roślin, czyli zieleń na Placu Przyjaciół

W ubiegłorocznym budżecie obywatelskim sopocianie wybrali projekt zakładający dodanie zieleni na Placu Przyjaciół Sopotu. Podczas konsultacji z mieszkańcami doprecyzowano koncepcję, w jaki sposób wprowadzić więcej zieleni nie zatracając przy tym formy placu miejskiego.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...