Syndyk SKT nie może wpisać się do księgi wieczystej!

Rakiety tenisowe na tle zamknietej bramy
Zamknięte wejście na sopockie korty

Sąd Apelacyjny wstrzymał wykonanie wyroku uwłaszczającego!!!

Oświadczenie Prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego

Od 10 czerwca trwa bezprawna okupacja sopockich kortów przez działaczy SKT w upadłości z siedzibą w Siedlcach. Gmina Miasta Sopotu – właściciel całego terenu kortów sopockich, wpisany do ksiąg wieczystych oraz Sopot Tenis Klub – dzierżawca kortów sopockich wystąpili do sądu o przywrócenie posiadania i możliwości korzystania z własnego obiektu. Sąd udzielił zabezpieczenia na czas procesu i postanowił pozostawić korty sopockie we władaniu Sopot Tenis Klubu, na warunkach określonych w umowie dzierżawy z Gminą Miasta Sopotu, właścicielem kortów. Postanowienie sądu jest w trakcie realizacji przez komornika.

W innym postępowaniu sądowym Sąd Apelacyjny w Gdańsku 19 czerwca wstrzymał wykonanie wyroku uwłaszczającego SKT z 2007 roku, co oznacza, że syndyk nie może wpisać się do księgi wieczystej (decyzja Sądu w załączeniu).

To kolejny dowód na to, że wbrew temu, co próbują przedstawiać - szczególnie w TVP – okupujący nielegalnie korty Waldemar i Bartłomiej Białaszczykowie, korty są i pozostaną własnością wszystkich mieszkańców, dalej będą służyć tenisistom, a do Sopotu powrócą prestiżowe turnieje. Działacze SKT w upadłości z siedzibą w Siedlcach nie mają do tego terenu żadnych praw!!!

Zgodnie ze strategią miasta, wszystkie najważniejsze dla Sopotu obiekty pozostają własnością Gminy. Tak jest w przypadku Opery Leśnej, mola, hipodromu czy całej infrastruktury sportowej (klub żeglarski, Stadion Leśny, stadion rugby). To daje gwarancję, że tereny te będą wykorzystywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem (kultura, turystyka  lub sport i rekreacja) i nie zostaną przekształcone w tereny inwestycyjne i zabudowane. 

Tylko byli dzierżawcy sopockich kortów – działacze SKT w upadłości z siedzibą w Siedlcach nie zgadzali się i nie zgadzają dalej, aby korty zostały własnością wszystkich Sopocian. Wykorzystując różne kruczki prawne i kłamstwa, starają się od lat na tym terenie uwłaszczyć. Zaciągali pożyczki na kwotę kilkuset tysięcy złotych od firm rosyjskich zamieszanych w dziką reprywatyzacje w Warszawie. Zawieszony przez sąd zarząd SKT przygotował już umowę z deweloperem na budowę apartamentowca w miejsce hali tenisowej, a były prezes został prawomocnie skazany za okradanie własnego klubu SKT.

Sąd Apelacyjny swoją decyzją wstrzymał wykonanie wyroku uwłaszczającego z 2007r. Oznacza to, że istnieją przesłanki do prowadzenia postępowania uwłaszczeniowego od nowa.

źródło: Sopot.pl