Artinkubator oraz biblioteka
przy ul. Goyki

Tytuł: Adaptacja zabytkowego zespołu willowo – parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 oraz części Parku Północnego w Sopocie  na potrzeby ArtInkubatora oraz biblioteki publicznej.

W zabytkowym zespole willowo-parkowym przy ul. Jakuba Goyki 1-3 powstanie Artinkubator, czyli przestrzeń łącząca sale wystawiennicze, konferencyjne, pracownie udostępniane artystom, punkt widokowy i restaurację. Projektowana jest także nowoczesna biblioteka, adresowana głównie do rodzin z dziećmi. W odrestaurowanej przestrzeni parkowej, otaczającej dwa zabytkowe budynki, będzie miejsce na plenerowe działania artystyczne, imprezy biblioteki oraz inne wydarzenia dla mieszkańców Sopotu. Zabytkowe budynki przejdą renowację, mieszkańcy i turyści zyskają cenny przyrodniczo ogrodowo-parkowy teren wokół rezydencji. Tereny zielone zostaną przystosowane do pełnienia funkcji galerii plenerowej. Wprowadzenie do zrewitalizowanych obiektów nowych funkcji (Artinkubatora i biblioteki publicznej) umożliwi przepływ idei między artystami, odbiorcami sztuki (turyści, mieszkańcy) i przedstawicielami zawodów kreatywnych oraz pozwoli na inkubowanie nowych projektów artystycznych i kulturalnych.


Szacunkowy koszt całego projektu: ok. 19 mln PLN
Kwota dofinansowania – ok. 9,3 mln PLN
Źródło dofinansowania: RPO WP 2014–2020
Okres realizacji: 2016 r.-2019 r.