Centrum Koordynacji Ratownictwa
Wodnego

Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Sopocie jest głównym centrum koordynującym zgłoszenia z ogólnopolskiego numeru ratunkowego nad wodą 601 100 100. Połączenia odbierane są przez całą dobę, przez cały rok. Od 2001 roku koordynowanych było ponad 10 tys. akcji ratunkowych, w których pomocy udzielono blisko 20 000 osobom. Powstała nowoczesna siedziba ratownictwa wodnego, zakupiono specjalistyczny sprzęt, jak m.in.: karetka pogotowia, radiotelefony, zbudowano infrastrukturę zintegrowanego systemu łączności.

Był to projekt partnerski, w którym obok miasta uczestniczyli  przedstawiciele wszystkich sopockich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w mieście i nad wodą: Straż Miejska, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Komenda Miejska Policji, sopockie WOPR, PCK.


Koszt projektu:  7 mln zł
Kwota dofinansowania:  4   mln zł (RPO WP 2007 – 2013)