Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Gminy Miasta Sopotu


Loga UE

Weź udział w programie bezpłatnych badań profilaktycznych i szkoleń dotyczących cukrzycy typu 2.

Zarejestruj się wypełniając ankietę i dostarczając ja do jednego z partnerów programu:

  • SPZOZ „Uzdrowisko Sopot”, w placówce przy ul. Chrobrego 6/8, pokój nr 439 i 434, piętro 4 lub w Sanatorium „Leśnik”, ul. 23 Marca 105, pokój 28, piętro 1
  • SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie, ul. B. Chrobrego 10, skrzynka w poczekalni głównej

Projekt „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Gminy Miasta Sopotu” realizowany jest w partnerstwie z podmiotami medycznymi dysponującymi zapleczem niezbędnym do podjęcia działań profilaktycznych – SPZOZ „Uzdrowisko Sopot” oraz SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie.

Celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Sopotu poprzez: zmniejszenie  zachorowalności na cukrzycę typu 2, podniesienie świadomości zdrowotnej, redukcję czynników ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2. Zasadniczym efektem programu będzie zmniejszenie liczby nowych przypadków cukrzycy typu 2 wśród osób ze stanem przedcukrzycowym oraz wykrywanie nowych przypadków cukrzycy typu 2 w celu podjęcia jak najszybszego leczenia.

Do programu będą zaproszeni mieszkańcy Sopotu w wieku aktywności zawodowej (w pierwszej kolejności osoby wieku 35-64 lat, pozostałe osoby w wieku aktywności po wypełnieniu ankiety FINDRISK i uzyskaniu 12 punktów i więcej zostaną zapisane na listę rezerwową, w przypadku nieskutecznej rekrutacji uczestników w grupie wiekowej 35-64 zostaną włączeni do programu), u których dotychczas nie stwierdzono cukrzycy typu 2. Dodatkowo nie byli poddani badaniom skriningowym w przeciągu ostatniego roku oraz w kwestionariuszu oceny ryzyka wystąpienia cukrzycy – Skala FINDRISC uzyskają  12 punktów i powyżej (umiarkowane, wysokie oraz bardzo wysokie ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2).

Niezależnie od uzyskanego wyniku w kwestionariusza FINDRISC osoby w wieku 45 i więcej zostaną włączone do programu (zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego aby u każdej osoby powyżej 45 roku życia przeprowadzić  badanie w kierunku cukrzycy raz w ciągu 3 lat).

Ostateczna decyzja o włączeniu pacjenta do programu zostanie podjęta przez lekarza podczas konsultacji w celu wykluczenia osób, które z powodu stanu zdrowia nie powinny zostać włączone do programu.

Program edukacyjny obejmie cykl 5 bezpłatnych warsztatów: 2 grupowych i 3 indywidualnych prowadzonych przez specjalistyczną kadrę medyczną (dietetyk, fizjoterapeuta, edukator). Każdy z pacjentów otrzyma indywidualny plan pracy dostosowany do swoich potrzeb.

Do pobrania:
Ulotka promocyjna projektu z ankietąLoga UE