Karetka wodna

Karetka wodna – ambulans został zbudowany przy współudziale środków z Urzędu Miasta Sopotu, Unii Europejskiej i środków Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie. Jest to pierwsza w pełni profesjonalna karetka wodna na wodach Zatoki Gdańskiej.

Karetka Wodna została wykonana pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków – jako łódź fabrycznie nowa przystosowana do świadczenia usług ratowania zdrowia i życiu na akwenie przybrzeżnym Trójmiasta i wód Zatoki Gdańskiej. Rejon działania został zatwierdzony w Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, którego kolejna aktualizacja została zatwierdzona przez Ministra Zdrowia.

Konstrukcja kabiny została dostosowana do transportu 4 osób załogi – starszy sternik – ratownik medyczny,  młodszy sternik – ratownik medyczny, dwóch ratowników medycznych i jednej leżącej osoby (pacjenta) na noszach.

Karetka jest wyposażona zgodnie z normami NFZ i odpowiada standardom Karetki „P”.

W wyposażeniu Karetki jest również instalacja próżniowa, instalacja tlenowa, ssak, oraz panele do podłączenia innych koniecznych urządzeń medycznych. Stałe miejsce stacjonowania Karetki jest Sopot – Marina.

Dysponentem Karetki jest Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie.

Karetka została oddana w użytkowanie w kwietniu 2012 roku.