Mieszkania komunalne

Sopot nieustannie się rozwija, a jego atrakcyjność prócz wielu niekwestionowanych pozytywnych zjawisk wywołuje również skutek uboczny w postaci wolnorynkowych cen mieszkań. Ma to wpływ na strukturę demograficzną miasta, które od kilkunastu lat boryka się z problemami sukcesywnie zmniejszającej się liczby mieszkańców, małej liczby urodzeń i jednocześnie postępującego starzenia się społeczeństwa.

Aby wyhamować niekorzystne trendy i zapobiec dalszemu pogłębianiu się tego zjawiska, Gmina prowadzi odpowiedzialną politykę, uwzględniającą zarówno działania na rzecz obecnej tu społeczności, w tym seniorów, jak i takie, które w swym zamyśle mają przyciągnąć do Sopotu nowych mieszkańców  a w szczególności młode rodziny z dziećmi. Jednym z elementów ww. polityki jest realizowany od 2004 roku program budownictwa komunalnego, w ramach którego do końca 2015 roku oddano do użytku 164 nowe mieszkania, w całości finansowane z budżetu Gminy.

W roku 2016 podjęto z powodzeniem pierwsze próby sięgnięcia po dostępne środki pozabudżetowe. Dzięki temu w ramach dwóch kolejnych inwestycji – zlokalizowanych przy ul. Malczewskiego 29 a, b, c oraz przy ul. Świemirowskiej 2-4, powstało 76 nowych mieszkań. W omawianym okresie za kwotę blisko 43 mln zł miasto wybudowało dla sopockich rodzin 240 mieszkań.

W planach miasta jest budowa kolejnych 47 mieszkań na ulicy Świemirowskiej.


ul. 3 Maja, ul. Świemirowska, ul. Rzemieślnicza