Ochrona i rewaloryzacja obszarów
przyrodniczych

Tytuł: „Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczanie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Woj. Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i w Sopocie”. Projekt partnerski realizowany z uzdrowiskiem Ustka

Projekt zakłada szerokie spektrum działań mających na celu ochronę oraz rewitalizację sopockiej przyrody:

  • Rekultywacja nieużytku przy ul. Bitwy pod Płowcami i włączenie go do kompleksu sopockich błoni.
  • Budowa zielonego parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Powstańców Warszawy i Haffnera;
  • Ochrona i zabezpieczenie Skarpy Sopockiej: wzdłuż ul. Sobieskiego na odcinku od ulicy 3 Maja do ul. Chopina, wzdłuż ul. Winieckiego od ul. Kubacza do Skansenu Archeologicznego Grodzisko
  • Budowa dojścia do użytku ekologicznego „Wąwozy Grodowe” przy Skansenie Archeologicznym Grodzisko
  • rewitalizacja Lasku Karlikowskiego
  • Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. 23 Marca w Sopocie, na odcinku od kompostowni do Sanatorium Leśnik
  • Rewaloryzacja Stawu Nowowiejskiego (nazywanego- Morskie Oko) na drodze do Opery Leśnej.

W celu ochrony bioróżnorodności przyrodniczej rozważa się ustanowienie prawnej ochrony dla cennych obszarów i krajobrazów w Sopocie takich jak: Konwaliowe Wzgórze, Cisowe Zbocza, Kokoryczowe Zbocze, Skarpa Karlikowska, Ropuchowy Staw i obszar porośnięty bluszczem na północ od Jeziorka Nowowiejskiego. W ramach projektu realizowanych jest także wiele działań informacyjno – edukacyjnych związanych z ochroną przyrody i adresowanych do Sopocian w różnym wieku. Planowane jest także wydanie przewodnika po ciekawych przyrodniczo miejscach Sopotu.


Wartość całego projektu: 11,20 mln PLN
Projekt Sopotu: 6,84 mln PLN
Kwota dofinansowania – 7,70 mln PLN
Dofinansowanie dla projektu Sopotu: 4,32 mln PLN
Źródło dofinansowania: RPO WP 2014–2020
Okres realizacji: 2016 r.-2018 r.