Rewitalizacja pomysłem na odświeżenie
miasta

Przez 20 lat funkcjonowania programu rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu, wyremontowano 399 budynków za kwotę 64 mln zł. Remonty zabytkowych kamienic są montażem finansowym właścicieli obiektów i miasta, które dofinansowuje te inwestycje w wysokości do 50 proc. Unikatowy program rewitalizacji wraz z pakietem uchwał wspomagających jego realizację został przyjęty uchwałą Rady Miasta Sopotu z dnia 27 listopada 1997r.

Podjęcie prac nad programem rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu podyktowane było złym stanem technicznym zabytkowych elewacji pięknych, sopockich kamienic. Sopocka zabudowa, powstała głównie na przełomie XIX i XX wieku, przez wiele lat nie była remontowana, co doprowadziło do jej degradacji i znacznych zniszczeń. Uporządkowania wymagało również otoczenie posesji, dawnych niepodpiwniczonych rezydencji letniskowych zaadaptowanych na całoroczne budynki mieszkalne. Z uwagi na zaniedbania remontowe i wiążące się z tym wysokie koszty, których wspólnoty mieszkaniowe nie były w stanie podźwignąć gmina wdrożyła program rewitalizacji wraz z pakietem uchwał pomocowych. Pretekstem było 100 lecie miasta, wówczas opracowano program 100 kamienic na 100 lecie.

W ciągu 20 lat obowiązywania programu wyremontowano 399 budynków  za kwotę ok. 64 mln złotych. Przy czym 70 proc. tej kwoty stanowią wydatki mieszkańców, tj. ok. 45 mln złotych, a 30 proc. stanowi dofinansowanie ze środków gminnych, tj. ok. 19 mln złotych. Idea przyjęta w programie rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu została wprowadzona w życie – na 1 złotówkę wydatkowaną przez miasto, wydawane jest 2-3 zł przez właścicieli nieruchomości.

Na elewacji budynku, na remont której udzielono refundacji zakazuje się umieszczania nośników reklamy i szyldów. Złamanie tej zasady powoduje konieczność zwrotu dotacji miasta. Program rewitalizacji jest procesem długofalowym. Na każdym etapie jego realizacji na bieżąco dokonywane są zmiany istniejących procedur i wprowadzane dodatkowe, wspomagające i umożliwiające pełną realizację programu. Mimo zmiany uwarunkowań, sopocki program rewitalizacji rozwija się i cieszy coraz większym zainteresowaniem ze strony mieszkańców.