Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Sopotkowo

Nie wszystkie zwierzęta mają bezpieczne schronienie, troskliwych opiekunów i miskę ciepłego jedzenia. Te, które są bezpańskie, lub już się właścicielom znudziły potrzebują opieki instytucji, którą jest schronisko dla bezdomnych zwierząt.

Z uwagi na zmianę przepisów prawa uniemożliwiających rozbudowę będącego w złym stanie schroniska znajdującego się na ul. 3 Maja, miasto po konsultacjach z mieszkańcami zdecydowało o wybudowaniu nowoczesnego domu bezpańskim zwierzętom przy ulicy Malczewskiego. Miejsce wskazali w konsultacjach społecznych mieszkańcy Sopotu.

Prawdopodobnie już w połowie 2018 roku zwierzęta trafią do nowego domu. W ramach inwestycji wybudowanych jest 7 budynków w tym budynek administracyjny, zaplecza techniczno-gospodarczego, opieki weterynaryjnej (w tym mały szpital dla zwierząt dedykowany dla zwierząt schroniska), budynek zaplecza dla obsługi schroniska, dwa budynki zespołów boksów dla psów, jeden budynek zespołu boksów dla kotów oraz woliera dla ptaków. Teren schroniska o pow. około 0,8 ha, jest ogrodzony i wyposażony w monitoring. Dodatkowo powstało 10 miejsc postojowych, dedykowanych dla wolontariuszy oraz gości schroniska.

Na podstawie Aktu Notarialnego, właściciele sąsiadującej z obecnym schroniskiem działki, zobowiązali się do pokrycia połowy kosztów przenosin schroniska w nowe miejsce, co ustalono na kwotę 2 150 tys. zł. Pieniądze te zostały ujęte po stronie dochodów miasta i zostaną przeznaczone tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów budowy nowej siedziby.


Wartość inwestycji 4,4 mln zł brutto.
Czas trwania inwestycji III 2017 – VI 2018