Sopockie Błonia

O zagospodarowaniu zielonego, rozległego terenu przy ul. Bitwy pod Płowcami mówiło się od dawna. Prace przez długi czas przekładano, głównie ze względu na finansowanie ale również poszukiwano pomysłu na to miejsce. Sytuacja zmieniła się w 2013 roku, kiedy miasto, wspólnie z Caritasem, podjęło się realizacji projektu „Druga szansa”. Młodzi ludzie w wieku 18-27 lat nie posiadających wystarczających kwalifikacji zawodowych do podjęcia pracy, zaczęli porządkować ten teren, wyrównując go i usuwając chaszcze.

Uczestnicy biorą udział w warsztatach psychoedukacyjnych, kursach i szkoleniach zawodowych. Dzięki konsultacjom i spotkaniom indywidualnym ze specjalistami, w tym z psychologiem, lepiej radzą sobie z umiejętnościami takimi, jak nawiązywanie relacji, radzenie sobie z emocjami, rozwiązywanie problemów itp. Kursy i szkolenia  pozwalają na zdobycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, nieodzownym przy poszukiwaniu pracy.

Większość zajęć  ma miejsce na Sopockich Błoniach, gdzie odbywa się praktyczna nauka pielęgnacji terenów zielonych. Młodzi ludzie przyczynili się do zmiany wizerunku tego terenu, przekształcając nieużytki w miejsce przyjazne mieszkańcom Sopotu. Wykonano dróżki spacerowe, posadzono drzewa i nawieziono ziemię, podnosząc poziom polany piłkarskiej. Zbudowany został ekologiczny plac zabaw dla dzieci, wybieg dla psów.

Miejsce to jest wzorem udanej rewitalizacji i staje się ulubionym miejscem spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Sopotu. Błonia bardzo się zmieniły, ale wciąż jeszcze wymagają prac i pielęgnacji. Projekt wciąż się rozwija.


Koszt realizacji 3 mln zł.
Czas trwania od 2013 do wyczerpania się formuły.