Sopockie parki

Park Północny oraz Południowy to urokliwe tereny zielone położone w pasie nadmorskim.

Park Północny, w założeniu bardziej naturalny, o częściowo leśnym charakterze,  po rewitalizacji zyskał trasę rowerową, rolkową i spacerową, wraz z pomostami nad podmokłym terenem i interaktywną ścieżką przyrodniczą.

Park Południowy został natomiast zrewaloryzowany w nawiązaniu do układu historycznego z 1924 roku. Zyskał nowe ścieżki, fontannę, ciekawą małą architekturę oraz nowe ciekawe nasadzenia kwiatów i roślin.

W sąsiedztwie Urzędu Miasta zupełnie nowe oblicze zyskał Potok Haffnera (na odcinku odkrytym zwany Potokiem Elizy). Wykonano nowe umocnienia, elementy małej architektury, chodnik i stylowe  oświetlenie.

Ochrona przed podtopieniami i zalewaniem

Od kilku lat Sopot konsekwentnie inwestuje w zabezpieczenie miasta przed potopieniami  i zalewaniem. W ramach kilku projektów unijnych, za kwotę ponad 150 mln złotych wybudowane zostały m.in.: 2 odkryte zbiorniki  retencyjne, 16 kanałowych, 3 podziemne, 9 km sieci deszczowej. Wody sopockich potoków są dokładnie oczyszczane i wyprowadzane w głąb Zatoki Gdańskiej, dzięki czemu znacząco poprawiła się jakość wody na sopockich kąpieliskach.

Ciekawie zagospodarowane tereny zielone wokół nowych zbiorników retencyjnych, jak np. Staw Reja czy zbiornik Okrzei –stały się lubianym miejscem spacerów dla Sopocian.

Nawalne deszcze nie są już tak dokuczliwe dla mieszkańców jak dawniej. Nie ma zalanych ulic czy tuneli, jest także dużo mniej lokalnych podtopień.


Wartość tych trzech projektów to około 14,2 mln złotych.
Dofinansowanie unijne wyniosło 7,2 mln złotych.