Szybkie ostrzeganie o zagrożeniach

Bezpieczeństwo mieszkańców Sopotu i osób przebywających w mieście, jest priorytetem zarówno dla władz miasta jak i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny.

W tym celu realizowanych jest wiele projektów, m.in. Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu. W ramach projektu planowane jest zbudowanie nowoczesnego, jednolitego, w pełni cyfrowego systemu alarmowania wraz z systemem monitoringu środowiska, który umożliwi skuteczne powiadomienie o zagrożeniu jak największej liczby mieszkańców Sopotu i Gdańska.

W ramach projektu planowane są działania na dwóch płaszczyznach: w zakresie systemu monitoringu, rozbudowa o 3 stacje pomiarowe z sondą na zbiornikach i 4 stacje meteorologiczne. W zakresie powszechnego systemu ostrzegania i alarmowania rozbudowa o 3 elektroniczne syreny alarmowe umożliwiające przekazywanie ostrzeżeń za pomocą komunikatów głosowych oraz moduł sterowania systemem.


Szacunkowy koszt całego projektu: ok. 2,8 mln PLN
Koszt Gminy Miasta Sopotu – ok. 164 tys.
Wkład Gminy Miasta Sopotu – ok. 49 tys.
Kwota dofinansowania – ok. 1,9 mln PLN
Źródło dofinansowania: RPO WP 2014–2020
Okres realizacji: 2017-2018r.