Wsparcie dla cudzoziemców

Fundacja Społecznie Bezpieczni założona przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta stworzyło Sopockie Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców. To miejsce gdzie cudzoziemcy przebywający na terenie Sopotu mogą uzyskać informację prawną, pomoc w kontaktach z urzędami oraz instytucjami, doradztwo zawodowe, wsparcie psychologa, darmową naukę języka polskiego oraz będą prowadzone działania integracyjne dla cudzoziemców, informacyjno-promocyjne dla społeczności lokalnej. Planowane jest przeprowadzenie badania mającego na celu rozeznanie się w sytuacji  cudzoziemców przebywających na terenie Sopotu, zdiagnozowanie ich potrzeb, oczekiwań, problemów.

Punkt jest czynny od kwietna 2017 roku, dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Kolejną inicjatywą Centrum jest Kawiarenka Językowa – działanie wspierające naukę języka polskiego, zapoznawanie się z polską kulturą oraz integrację z lokalną społecznością kierowane do osób chętnych (w tym cudzoziemców, imigrantów, uchodźców, repatriantów, studentów itd.). Podczas dwugodzinnego spotkania osoby chętne (wolontariusze) dedykują swój czas na rozmowy z wszystkimi zainteresowanymi – tematyka dowolna. Akcja realizowana w ramach działania Sopockiego Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców we współpracy z Sopoteką.