– Ważne numery telefonów

URZĄD MIASTA

Informacja Urzędu Miasta Sopotu 58 521 37 51

Biuro Rady Miasta Sopotu 58 521 36 72 lub 58 521 36 40


Pełnomocnik
ds. Organizacji Pozarządowych 58 521 36 14

Pełnomocnik
ds. Organizacji Pozarządowych 58 521 36 14

Wydział Obywatelski 58 521 37 01

Wydział Lokalowy 58 521 37 67

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 58 521 36 87 lub 58 521 36 20


Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sopocie
Dział Pomocy Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym 58 551 17 10 lub 58 555 15 76


Nocna i świąteczna opieka chorych 58 555 81 13 lub 58 555 81 14


Międzynarodowy numer
ratunkowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie wodno-kanalizacyjne 994

Pogotowie ciepłownicze 993

Pogotowie gazowe 992

Pogotowie energetyczne 991

Straż Miejska 986

Ratownictwo górskie 985

Pogotowie rzeczne 984

Numer ratunkowy nad wodą (WOPR) 0 601 100 100

Numer ratunkowy w górach
(TOPR i GOPR) 0 601 100 300

SŁUŻBY PORZĄDKOWE SOPOT

Komenda Miejska Policji w Sopocie:
Oficer dyżurny 58 521 62 22

Straż Miejska 58 521 38 50

Straż Pożarna 58 555 81 70