Wspólnie zaprojektujmy zieleń na Placu Przyjaciół

Dłonie trzech osób z narzedziemi do pisania pracujące nad jednym rysunkiem - szkicem architektury krajobrazu.
mat. prasowe UMS

Zapraszamy na warsztaty podczas, których zastanowimy się nad wzbogaceniem zieleni na placu. Podczas spotkania będzie czas na rozmowę o wyzwaniach, jakie stawia architektura placu oraz jego funkcjach w różnych porach roku.

Plan spotkania zakłada także, że uczestnicy usiądą przy stołach projektowych i postarają się wcielić w rolę projektantów. Warsztaty poprowadzą wykładowcy i studenci Sopockiej Szkoły Wyższej. W spotkaniu wezmą udział również architekci, których zadaniem jest wykonanie dokumentacji projektowej nowej zieleni na placu. Będą przyglądać się, dyskutować, ale przede wszystkim słuchać mieszkańców, czerpiąc inspirację z ich spostrzeżeń.

Przypomnijmy, iż „Zieleń na Placu Przyjaciół” jest projektem, który wygrał w tegorocznym Budżecie Obywatelskim zdobywając najwięcej głosów wśród projektów ogólnomiejskich.

 

Warsztaty odbędą się w czwartek, 23 listopada, o godz. 17.00 w Sopotece (Sopot Centrum, ul. Tadeusza Kościuszki 14, II piętro).

 

Aby wziąć w nich udział, należy przesłać zgłoszenie na adres e-mail: zielen@sopot.pl  lub sms na nr 666 011 281 do 22 listopada 2017.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.