Co pod choinkę? Książka o Sopocie!

Książki o Sopocie na półce
Fot. materiały UMS

Sopot od lat inspiruje pisarzy, poetów, fotografów, historyków czy podróżników. Opowieść o mieście znaleźć można na kartach wielu ich książek. Takie wydawnictwo może być doskonałym prezentem gwiazdkowym nie tylko dla mieszkańców, ale dla wszystkich miłośników naszego pięknego miasta, których w Polsce, ale i za granicą przecież nie brakuje.

Książki, których Sopot jest bohaterem, kupić można w punktach Informacji Turystycznej przy ul. Dworcowej 4 i na pl. Zdrojowym 2. Zapraszamy!

Oto kilka propozycji:

 • „Extraordinary ordinary photographs – Gdańsk, Sopot, Gdynia”, Fot. Kosycarz, Maciej Kosycarz, 2016
 • „Hanna Domańska i jej świat”, Wyd. Oskar, 2011
 • „Niezwykłe zwykłe zdjęcia Sopotu”, Fot. Kosycarz, Maciej Kosycarz, 2016
 • „Opowieści Magicznego Trójmiasta”, Dominika Kraska, Wyd. Jasne, 2014
 • „Przewodnik Gdańsk Sopot Gdynia” (dostępny w 3 językach: polski, angielski, niemiecki), Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
 • „Przewodnik turystyczny – Zwiedzamy Kaszuby samochodem”, Jerzy Drzemczewski, Michał Bieliński, Wyd. Porta Mare, 2016
 • „Przewodnik Turystyczny Trójmiasto”, Jerzy Drzemczewski, Wyd. Porta Mare
 • „Rocznik Sopocki” z lat: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, Wyd. Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
 • „Sopockie rozmaitości”, Hanna Domańska, Wyd. Oskar, 2009
 • „Sopockie spacery” (wersja polsko-angielska), Andrzej Jastrzębski
 • „Sopot” (dostępny w 3 językach: polski, angielski, niemiecki), Ireneusz Dunajski, 2017
 • „Sopot między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939”, Aleksandra Tarkowska, Wyd. Księży Młyn
 • „Spacerownik sopocki – Pięć tras po magicznych zakątkach Sopotu” , Tomasz Kot, Wyd. Smak Słowa, 2017
 • „Tourist Guide Gdańsk, Sopot, Gdynia” (wersja angielska), Jerzy Drzemczewski, Wyd. Porta Mare
 • „Wiwat, wiwat Sopot! – limeryki i rymeliki sopockie”, Ryszard Zienkiewicz, Wyd. Maszoperia Literacka, 2011
 • „Z pocztowych dziejów Sopotu”, Józef Golec, Ryszard Zienkiewicz, Wyd. Wspólnota Gdańska, 2015
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.