Prace budowlane na ulicy Haffnera – możliwe utrudnienia

Sygnalizator
Fot. Fotobank.PL/UMS

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że w związku z przebudową układu drogowego i miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych w ulicach Haffnera, Wosia Budzysza i Powstańców Warszawy wraz z przebudową koryta potoku grodowego, budową dojścia do użytku ekologicznego wąwozy grodowe w dalszym ciągu możliwe będzie wyłączanie z ruchu jezdni w kierunku centrum, oraz skierowanie pojazdów na dwukierunkowy pas przeciwny.

Jednocześnie informujemy, że od wtorku, 9 stycznia, od godz. 8.30 ruch kołowy na ulicy Haffnera na odcinku od ulicy Sępiej do ul. Powstańców Warszawy (o długości 200m) został zawężony do jednego pasa ruchu i prowadzony wahadłowo za pomocą sygnalizacji świetlnej.

Przypomnijmy, że inwestycja obejmuje:

Przebudowę układu drogowego wraz z infrastrukturą naziemną i podziemną w ulicach Haffnera (odcinek od skrzyżowania z Al. Niepodległości do ul. Wosia Budzysza), Wosia Budzysza, Powstańców Warszawy (od ul. Wosia Budzysza do Dworku „ADMIRAŁ”) i drodze KD1:

  • Przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą naziemną i podziemną w ulicach Haffnera (odcinek od skrzyżowania z Al. Niepodległości do ul. Wosia Budzysza), Wosia Budzysza, Powstańców Warszawy (od ul. Wosia Budzysza do Dworku „ADMIRAŁ”) i drodze KD1,
  • Przebudowę koryta Potoku Grodowego od torów kolejowych do km 0+000 (do włączenia odcinka ujściowego potoku do wylotu C),
  • Budowę i przebudowę miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni Potoku Grodowego,
  • Przebudowę koryt Potoku Kamiennego i Potoku Bezimiennego wraz z przebudową miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych w obrębie zlewni tych potoków,
  • Budowę dojścia do użytku ekologicznego Wąwozy Grodowe,
  • Przebudowę odcinka Potoku Środkowego w ul. Pułaskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowych, stanowiąca Etap III budowy kanału przerzutowego wód opadowych do kanału Potoku Bohaterów Monte Cassino,
  • Nasadzenia zieleni i zagospodarowanie terenu wokół odkrytego odcinka Potoku Grodowego na terenie Parku Północnego.

Celem realizacji inwestycji jest poprawa warunków odpływu wód opadowych w zlewniach: Potoku Kamiennego, Potoku Grodowego, Potoku Bezimiennego i Potoku Środkowego oraz stworzenie retencji opóźniającej odpływ wód opadowych do Zatoki Gdańskiej. Wszystko to by chronić przed podtopieniami w dolnym tarasie Miasta. W efekcie nastąpi poprawa stanu technicznego miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w rejonie objętym inwestycją. Celem drugorzędnym, ale również istotnym, jest ulepszenie stanu nawierzchni ulic Haffnera, Wosia Budzysza i Powstańców Warszawy, modernizacja oświetlenia ulicznego na dolnym tarasie Sopotu oraz uporządkowanie terenu cennego przyrodniczo i ułatwienie dojścia do Wąwozów Grodowych.

Wartość prac (roboty budowlane i Inżynier Kontraktu): 18 059 000 zł, dofinansowanie części zadań do 85 proc.

Okres realizacji wraz z odbiorami: do czerwca 2019 r.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...