Sopot moje miasto

PREZYDENT MIASTA SOPOTU OGŁOSIŁ OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJW 2016 ROKU I LATACH NASTĘPNYCH.

Przedmiotem KONKURSU jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie zlecone wykonanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie w formie powierzenia w formach wskazanych w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” oraz w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nietypowy maraton pisania wniosków do BO

W ostatnią sobotę spotkaliśmy się pierwszy raz na Sąsiedzkim Drugim Śniadaniu - przy aromacie świeżopieczonego chleba rozmawialiśmy o potrzebach okolicy i o wnioskach do Sopockiego Budżetu Obywatelskiego, które chcieli Państwo złożyć. Na wszystkie pytania odpowiadali Wiceprezydent miasta Sopotu Marcin Skwierawski oraz przewodniczący Komisji Lokalowej i Budżetu Obywatelskiego Zbigniew Duzinkiewicz. Na kolejne spotkania w najbliższą sobotę 23 kwietnia 11:00 Skwer na skrzyżowaniu ul. Obodrzyców i Wejherowskiej (w razie deszczu budynek Spółdzielni Kraszewskiego)13:00 Przylesie plac zabaw przy ul. 23 Marca 91B (w razie deszczu sala konferencyjna Spółdzielni Przylesie) Przypominamy, że wnioski do Sopockiego Budżetu Obywatelskiego można skłądac do 30 kwietnia szczegóły na www.sopot.pl/bosopot  

SENIOR.jpg w Bibliotece Sopockiej

21 kwietnia startuje w Sopotece nowy fotograficzny cykl spotkań SENIOR.jpg, dla osób, które pasjonują się fotografią, lubią robić zdjęcia i dzielić się swoimi pracami.

DRUGI OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIASTA SOPOTU

Prezydent Miasta Sopotu w dniu 15 kwietnia br. ogłosił konkurs i zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert w terminie do 9 maja br.

Ponad 100 inwestycji za 25 mln zł

Przedstawiamy Państwu opis wszystkich projektów, które zostały przekazane do realizacji od poczatku Sopockiego Budżetu Obywatelskiego. W sumie zrealizowaliśmy ponad 100 inwestycji i zadań za łączną sume ponad 25 milionów zł. W zestawieniu tabelarycznym przedstawione zostały koszty, które realnie wydano na każdą inwestycję. Opisano również co działo się z inwestycjami jeśli ich realizacja była przesunięta w czasie. Zestawienie dostępne pod linkiem Sopocki Budżet Obywatelski

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...